Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 2453
  • Trong tuần: 30 536
  • Tất cả: 12594143
Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” và phương hướng, nhiệm vụ công tác an toàn thực phẩm năm 2023
Sáng 11/4, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toan thực phẩm (ATTP) tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động vì ATTP và phương hướng, nhiệm vụ công tác ATTP năm 2023.

    Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ liên ngành về ATTP tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên BCĐ liên ngành ATTP tỉnh, Tổ giúp việc BCĐ; Trưởng BCĐ liên ngành ATTP các huyện, thành phố; Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố...

    Năm 2022, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP theo sự chỉ đạo của Trung ương và điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Công tác ATTP có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP của tỉnh; các ngành, các cấp đều nghiêm túc triển khai hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và có báo cáo kết quả thực hiện. Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản ổn định, nên các hoạt động về ATTP đã được các sở, ngành và UBND các cấp tăng cường.

    Công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học về ATTP cho nhân dân được triển khai đa dạng về hình thức và nội dung trên địa bàn tỉnh, góp phần trong việc thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Hoạt động xúc tiến thương mại đã và đang bước đầu triển khai có hiệu quả. Công tác thanh, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, góp phần chấn chỉnh và đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Kết quả trong năm 2022, toàn tỉnh đã thanh, kiểm tra được 5.708 lượt cơ sở, phát hiện 458 cơ sở có hành vi vi phạm, phạt tiền 269 cơ sở với số tiền 934.820.000đ (gấp 1,7 lần so với năm 2021 là 546.280.000đ). Đồng thời, Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ATTP tiếp tục được các ngành, các cấp duy trì và thực hiện giải quyết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và tăng cường. Việc bảo đảm ATTP phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị tại địa phương và khách du lịch triển khai có hiệu quả, không để xảy ra các sự cố về ATTP... Để tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong công tác bảo đảm an ninh, ATTP, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh tổ chức triển khai “Tháng hành động vì ATTP” trên địa bàn tỉnh năm 2023, với chủ đề: “Bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới”. Thời gian triển khai được thực hiện từ ngày 15/4 đến 15/5/2023.

    Mục tiêu đặt ra của Tháng hành động vì ATTP là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, ATTP; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

    Tại hội nghị, các đại biểu, đại diện các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương đã phát biểu, thảo luận, nêu ý kiến, tập trung vào những nội dung: Công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho người dân, thay đổi hành vi cho người sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm; cần kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về ATTP; vấn đề đảm bảo ATTP trong các bếp ăn tập thể; đề xuất thành lập tổ, đội giám sát cộng đồng về ATTP; những thuận lợi, khó khăn trong công tác đảm bảo ATTP hiện nay... Các đại biểu cũng nêu ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất về việc phối hợp triển khai trong công tác cải cách thủ tục hành chính, kết nối ứng dụng công nghệ giữa các cơ quan, đơn vị để quản lý về ATTP; việc kiểm tra chuyên ngành, liên ngành, huy động sự vào cuộc của toàn xã hội, đảm bảo công tác ATTP được thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm...

    Kết luận hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ liên ngành về ATTP tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo ATTP của tỉnh trong năm 2022, do đó việc đảm bảo ATTP của tỉnh cơ bản được kiểm soát tốt. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng ghi nhận các ý kiến phát biểu đóng góp sát thực với tình hình thực tế tại mỗi địa phương của các đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đảm bảo ATTP thời gian qua; giao cho các đơn vị, các ngành liên quan có sự triển khai, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

    Để tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban chỉ Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ liên ngành về ATTP tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các cấp tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 và Công văn số 283/UBND-VP6 ngày 29/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP. Căn cứ vào Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về bảo đảm ATTP tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tình về thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới và các Kế hoạch chuyên ngành có liên quan các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai tổ chức có hiệu quả các hoạt động bảo đảm ATTP theo vực được phân công quản lý trong năm 2023.

    Cùng với đó, quan tâm đến việc sản xuất và đăng tải các sản phẩm truyền thông về chất lượng ATTP trên Website của các sở, ngành; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đưa tuyên truyền sâu rộng về lĩnh vực ATTP, công khai các cơ sở, cá nhân vi phạm về ATTP theo quy định, cũng như biểu dương các đơn vị có thành tích tốt trong các hoạt động bảo đảm ATTP. Chú trọng kiểm soát và bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến suất ăn sẵn; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Các địa phương phối hợp, hỗ trợ xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn và xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm thủy sản an toàn.

    Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã chủ động triển khai cũng như phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP theo chỉ đạo của Bộ chuyên ngành và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đặc biệt tăng cường các cuộc kiểm tra đột xuất về ATTP, chú trọng kiểm tra các cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý, không để thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ, rõ ràng lưu thông trên thị trường.

    Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách, giải quyết thủ tục hành chính về ATTP. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về ATTP trong hệ thống của Hội, Đoàn thể; đẩy mạnh hoạt động ký cam kết và nhân rộng các mô hình điểm về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn...

    Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu, các ngành, địa phương, căn cứ điều kiện cụ thể để tổ chức hội nghị triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2023.

    Thông qua đó tạo điểm nhấn, đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về ATTP trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn./.

Nguyễn Minh 

  • Từ khóa :