Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Kết quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Trường THPT Trần Hưng Đạo
Những năm qua, Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thành phố Ninh Bình đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền cho thầy cô giáo các em học sinh, xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá, qua đó đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Kết quả cụ thể: 100 % cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong trường học được quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo về phòng, chống tác hại thuốc lá;  Việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá được đưa vào kế hoạch hoạt động hàng năm. Phát động mạnh mẽ cuộc vận động “không hút thuốc lá nơi làm việc”.  

             Riêng năm 2022 trường THPT Trần Hưng Đạo đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình tổ chức lớp tập huấn về phòng, chống tác hại thuốc lá với 85 người tham dự là cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động, và hơn 1200 học sinh. Tại buổi truyền thông, người tham dự được cung cấp những tài liệu, hình ảnh cần thiết, thông tin về tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường học đường  không khói thuốc, được phổ biến về Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan đến Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. Qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động, học sinh về tác hại của thuốc lá, từ đó giảm số người hút thuốc lá, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do thuốc lá gây ra, xây dựng môi trường lành mạnh không khói thuốc tại đơn vị.

            Công tác xây dựng môi trường không khói thuốc đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghị nhận: nhận thức về tác hại thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường của cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động, và toàn bộ học sinh được nâng cao.

Công đoàn đơn vị đã triển khai khá hiệu quả việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị xanh, sạch, đẹp. Đến nay trường THPT Trần Hưng Đạo đã thực hiện treo biển “cấm hút thuốc lá” tại nơi công cộng, phòng chuyên môn, hành lang, lớp học.

               Bên cạnh đó, Ban giám hiệu, Đoàn trường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành phòng, chống tác hại của thuốc lá tại trường THPT Trần Hưng Đạo.

            Có thể nói, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường THPT Trần Hưng Đạo luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của BCĐ phòng, chống tác hại thuốc lá phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, sự chỉ đạo thường xuyên của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, sự phối hợp chặt chẽ của các giáo viên, học sinh nên công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tuy nhiên còn một số cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh chưa thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá; Việc thuốc lá được bán công khai rộng rãi, việc xử phạt người vi phạm khi hút thuốc lá không đúng nơi quy định cũng gặp rất nhiều khó khăn, làm giảm hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động.

            Thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá, Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Hưng Đạo tiếp tục tăng cường các hoạt động lồng ghép thông tin, tuyên tuyền về tác hại của thuốc lá, phổ biến các nội dung quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, tập trung tuyên truyền về tác hại thuốc lá điện tử. Triển khai hiệu quả, đồng bộ biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, tổ chức cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động và học sinh  cam kết không hút thuốc lá nơi làm việc. Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

            Nguyễn Minh

  • Từ khóa :