Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh
Ngay từ những năm 1950 và 1960 của thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến công tác vệ sinh phòng bệnh, ngày 02/7/1958, Báo Nhân dân số 1572 đã đăng bài “Vệ sinh yêu nước” của Người, trong đó yêu cầu tập trung triển khai phong trào vệ sinh phòng bệnh.

Công tác vệ sinh phòng bệnh luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là một trong những công việc quan trọng nhất trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Với tấm lòng luôn hướng về con người và vì con người, Bác Hồ đã đưa vấn đề vệ sinh phòng bệnh vào phong trào "Vệ sinh yêu nước".

Để triển khai tốt các hoạt động về vệ sinh phòng bệnh, ngay từ những năm 1960 của thế kỷ trước, Bác cũng đã quán triệt việc phát động phong trào tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng, dựa vào quần chúng để thực hiện. Đặc biệt, ngày 02 tháng 7 năm 1958, Bác Hồ đã có bài viết về "Vệ sinh yêu nước" đăng trên báo Nhân dân số 1572 nhằm kêu gọi toàn thể người dân tích cực tham gia các hoạt động về vệ sinh phòng bệnh với quan điểm "phòng bệnh hơn trị bệnh". Bác thường xuyên nhắc nhở: "Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe". Trong 5 điều dạy thiếu niên, nhi đồng, Bác cũng đã dành một điều để nhắc nhở các cháu học sinh đó là phải "Giữ gìn vệ sinh thật tốt".

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ðảng và Nhà nước, sự tham mưu và tổ chức thực hiện tích cực, có hiệu quả của ngành Y tế, những cố gắng của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng tích cực của toàn dân, công tác vệ sinh phòng bệnh đã được triển khai sâu rộng thông qua các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"…. Nhiều chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh đã được thực hiện. Những phong trào và chương trình quốc gia này đã tác động tích cực tới việc khống chế dịch bệnh, cải thiện môi trường sống, góp phần làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ngày 19 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 2 tháng 7 hàng năm là Ngày "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân". Việc tổ chức ngày này nhằm nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động vệ sinh đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình, đối với sự phát triển bền vững của đất nước, dân tộc Việt Nam. Đây cũng là hoạt động để tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe.

Trong bối cảnh hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh trên Thế giới trong đó có Việt Nam và Thái Bình là trong những tỉnh có ca dương tính với SARS-CoV-2 vì vậy một trong những biện pháp giúp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, hạn chế tối đa sự bùng phát trên diện rộng là công tác vệ sinh môi trường, Thời gian qua tất cả các địa phương trong tỉnh đã thực hiện rất tốt công tác vệ sinh này và đem lại hiệu quả rất cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là dịch bệnh COVID-19. Tất cả các ca dương tính với SARS-CoV-2 đều được khoanh vùng, dập dịch ngay sau khi được phát hiện ca bệnh. Từ đó, người dân thấy được tầm quan trọng của việc vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh và đã tự giác vệ sinh môi trường quanh nhà. Đặc biệt mỗi thôn xómthường xuyên làm tốt vệ sinh môi trường, tổng vệ sinh vào ngày 24 hàng tháng để phòng chống dịch bệnh.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” là một việc làm thiết thực nâng cao được nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường sống. Lời kêu gọi về Phong trào "Vệ sinh yêu nước" của Bác Hồ là việc làm ý nghĩa để mỗi người dân cùng tham gia trong việc thực hiện Cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới do Bộ Chính trị phát động./.

 

Nguyễn Minh

  • Từ khóa :