Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Xã Cúc Phương xây dựng cơ quan, đơn vị không thuốc lá
Cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà, tại những nơi công cộng như bệnh viện, trường học, nơi làm việc là một trong những quy định quan trọng của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Thực hiện nội dung này, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xã Cúc Phương, huyện Nho Quan là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào này.

    Trước đây, khi đến làm việc tại ủy ban nhân dân Xã Cúc Phương, điều chúng ta dễ nhận thấy là không ít cán bộ, công chức, người lao động là nam giới vẫn có thói quen hút thuốc lá tại nơi làm việc. Nhưng đến nay, sau 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, đã tạo nên chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động trong từng tổ chức, cá nhân theo hướng tích cực.

Theo đánh giá của Đoàn Kiểm tra liên ngành về Phòng chống tác hại thuốc lá khi giám sát hoạt động xây dựng môi trường không thuốc lá tại xã Cúc Phương vừa qua cho thấy: hầu hết các trường học, trạm y tế, ban, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền của địa phương đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của thuốc. Phân công cán bộ, viên chức phụ trách công tác phòng chống tác hại thuốc lá của cơ quan đơn vị mình; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn xây dựng môi trường làm việc không thuốc lá; tuyên truyền, phổ biến để tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về việc không hút thuốc ở nơi làm việc.

Điển hình trong phong trào xây dựng cơ quan không khói thuốc là trường Trung học cơ sở xã Cúc Phương. Tại trường học, việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục sức khỏe, xây dựng môi trường lành mạnh. Theo đó, để khói thuốc lá không xuất hiện trong trường học, nhà trường tích cực tuyên truyền, nhắc nhở học sinh “nói không với thuốc lá” trong các buổi chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa. Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm của mỗi trường học; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

     Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp cùng ý thức, trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Cúc Phương đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

 

Nguyễn Minh

  • Từ khóa :