Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Kết quả Chương trình tiêm chủng mở rộng ( TCMR) huyện Kim Sơn
    Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Huyện ủy – UBND - Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn. Nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực của tập thể, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn, trong năm 2022 đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình y tế trên địa bàn, trong đó có Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn đã tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện TCMR ở các xã, thị trấn. Đảm bảo tốt quy trình dây truyền lạnh trong vận chuyển, bảo quản vắc xin. Làm tốt công tác khám sàng lọc và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng, tổ chức tốt các đợt tiêm chủng theo quy định.  Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lớp tập huấn lại công tác tiêm chủng 90 cán bộ Trạm Y tế 25 xã, thị trấn, cán bộ các khoa, phòng Trung tâm Y tế và các cán bộ phụ trách tiêm chủng tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Hoàn thiện hồ sơ thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trung tâm, Trạm Y tế.

Kết quả tiêm chủng 10 tháng năm 2022: Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được TCĐĐ là: 1689/2443 đạt 69,1 %. Tỷ lệ phụ nữ có thai tiêm AT2+ là: 1831/2601 đạt 74%

 Đối với hoạt động tiêm chủng Phòng Covid-19: trong năm Trung tâm Y tế huyện đã cử cán bộ tham gia tập huấn về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Tập huấn và triển khai phần mềm nhập dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đến viên chức Trạm Y tế các xã, thị trấn. Xây dựng Kế hoạch và triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng 5 tuổi trở lên. Tổng số mũi tiêm vắc xin đã tiêm được tính đến hết ngày 17/11/2022 tiêm được 449.947 mũi trong đó: mũi 1: 151.329 mũi; mũi 2: 146.202 mũi; mũi 3: 86.206 mũi; mũi bổ sung: 35.396 mũi; mũi 4: 30.814 mũi./.

Nguyễn Minh

  • Từ khóa :