Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Sổ tay hướng dẫn công tác thông tin truyền thông về phòng, chống thiên tai
Lượt xem: 1199
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông trong phòng chống thiên tai, Ban Chi đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã tổ chức xây dựng, ban hành nhiều tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho cán bộ và người dân, trong đó bao gồm “Sổ tay hướng dẫn công tác thông tin truyền thông về phòng, chống thiên tai” ban hành kèm theo quyết định số 24/QĐ-QGPCTT ngày 03/12/2021 (chi tiết)
  • Từ khóa :