Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 369
  • Trong tuần: 25 332
  • Tất cả: 12325022
Kết quả hoạt động giám sát phòng, chống tác hại của thuốc lá ( PC THTL) Đợt 1 năm 2023
Với mục đích đánh giá kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức, cá nhân trong việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, trong 02 tháng 7-  8/2023, Đoàn giám sát liên ngành thực hiện xây dựng môi trường không thuốc lá đã tổ chức giám sát công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Kết quả  đạt được                                                           

Đoàn giám sát liên ngành hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PC THTL) tỉnh đã giám sát 85 đơn vị trong đó: 40 đơn vị đơn vị y tế, 40 cơ quan hành chính, 5 nhà hàng, quán cà phê. Đoàn giám sát tập trung kiểm tra các nội dung như: Kế hoạch hoạt động PCTHTL; việc  kiện toàn và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; việc tuyên truyền và thực hiện các văn bản chỉ đạo thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các biện pháp của địa phương, đơn vị trong việc xây dựng “môi trường không khói thuốc”; việc thực hiện PCTHTL theo kế hoạch của địa phương, đơn vị đã đề ra. Ngoài ra, Đoàn còn kiểm tra thực tế tại các đơn vị về việc treo biển “Cấm hút thuốc lá”, niêm yết pano, áp phích PCTHTL…

 

Tại các đơn vị được giám sát, hầu hết các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHTL; tổ chức ký cam kết, đưa vào đánh giá thi đua; tích cực tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, lồng ghép với các hội nghị của đơn vị, địa phương, ban, ngành, đoàn thể…; tình trạng hút thuốc lá ở nơi làm việc và tình trạng thanh thiếu niên hút thuốc lá tại cộng đồng đã giảm đáng kể, nhận thức của người dân nâng lên rõ rệt, tỷ lệ người hút thuốc lá của tỉnh đã giảm. Các đơn vị đã nêu cao vai trò người đứng đầu, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, một số cán bộ và người dân đã giảm hút và cai được thuốc lá. Kết quả 80 đơn vị đạt đơn vị không khói thuốc lá.

 Nguyên nhân đạt được kết quả              

 Hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá nói chung và giám sát về PC THTL nói riêng  nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ Y tế, sự quan tâm chỉ đạo của Sở Y tế, sự đồng thuận ủng hộ của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân; mạng lưới cán bộ thực hiện công tác PCTHTL trong toàn tỉnh được kiện toàn và đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể và phù hợp với đặc thù của mỗi địa phương, ban ngành, đoàn thể; nhận thức của  người đứng đầu các cơ quan, người dân về tác hại của thuốc lá và thực thi những quy định của thuốc lá được nâng lên, đã biết bảo vệ sức khỏe của bản thân, cộng đồng thông qua việc hạn chế hút hoặc từ bỏ hút thuốc lá hay hút thuốc lá ở những nơi quy định.  Bên cạnh đó, các đơn vị và người dân rất quan tâm đến vấn đề liên quan tới  tác hại của thuốc lá, muốn có kiến thức, cập nhật những thông tin mới để thay đổi hành vi của mình và thành viên trong gia đình, cộng đồng trong

Những khó khăn và biện pháp khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát liên nghành về phòng, chống tác hại của thuốc lá còn gặp khó khăn như: Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo PC THTL tỉnh đối với một số đơn vị/địa phương có lồng ghép công tác tuyên truyền, đôn đốc thực hiện; việc xử lý với cá nhân và tập thể vi phạm mới dừng lại ở việc nhắc nhở chưa tiến hành xử lý phạt theo quy định của pháp luật; Công tác tuyên truyền, tập huấn việc triển khai Luật cho các đối tượng có trách nhiệm trong việc thực hiện Luật PC THTL chưa được nhiều; Một số lãnh đạo đơn vị/địa phương chưa thực sự quan tâm tới việc thực hiện các quy định về PC THTL. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành trong công tác PC THTL chưa cao; chưa đưa nội dung không hút thuốc lá vào quy chế nội bộ hằng năm; chưa thực hiện nghiêm túc các quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc; Ở một số đơn vị/địa phương lãnh đạo còn hút thuốc lá do đó việc tuyên truyền không hút thuốc lá trong cơ quan rất khó khăn; các phòng làm việc vẫn còn để gạt tàn thuốc lá và còn các mẩu thuốc lá tại khuôn viên của đơn vị . Đội ngũ cán bộ phụ trách kiêm nhiệm thiếu tài liệu và kinh phí cho hoạt động truyền thông, là kiêm nhiệm thì khi được lãnh đạo giao hoặc có thời gian thì mới hoạt động PC THTL; Một số nhà hàng, quán cà phề chưa có kiến thức đầy đủ về PC THTL, chưa thực sự quan tâm tới việc thực hiện các quy định về PC THTL, trong các phòng vẫn còn để gạt tàn thuốc lá, chưa bố trí được nơi dành riêng cho người hút thuốc lá; Nhận thức của một số bộ phận người dân về tác hại của thuốc lá chưa tốt nên họ vẫn hút theo thói quen, sở thích; Còn nhiều các điểm bán buôn, bán lẻ thuốc lá chưa thực hiện đúng theo quy định trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Khắc Lưu - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Thực hiện Công văn số 334/UBND-VP6 ngày 10 tháng 5 năm 2023 về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Quyết định 2814 /QĐ-BCĐ PCTHTL, ngày 18/7/2023 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá về giám sát liên ngành việc thực hiện các hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2023, Đoàn giám sát liên ngành đã giám sát Đợt 1 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cùng với sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành ,việc giám sát, kiểm tra sẽ đánh giá đúng thực trạng thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá hiện nay, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, từ đó có đề xuất các biện pháp thực hiện trúng, đúng trong xây dựng môi trường không thuốc lá. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá và thực thi Luật PC THTL trong thời gian tới”.

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn giám sát:

 

Nguyễn Minh

  • Từ khóa :