Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ngành Y tế đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin
Lượt xem: 83
Nhằm đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin. Thời gian qua ngành y tế đã quan tâm chú trọng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin.

Cụ thể: 100% máy tính có kết nối mạng nội bộ cơ quan Sở Y tế (mạng LAN) được trang bị phần mềm diệt vi rút có bản quyền.Hệ thống mạng tại Trụ sở Sở Y tế được kết nối với hệ thống đường truyền chuyên dùng cấp II của tỉnh, được kết nối giám sát với hệ thống giám sát tập trung toàn tỉnh (SOC) và đã được trang bị Router kèm Firewall Dreytek Vigor2925.Tại trụ sở Sở Y tế được trang bị Hệ thống cammera giám sát.

          Sở Y tế đã giao nhiệm vụ cho 01 công chức tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an toàn thông tin tại Cơ quan Sở Y tế.  Tại các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc sở đều có cán bộ phục trách công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin tại đơn vị.

          Việc xây dựng và triển khai phương án ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin. Sở Y tế  đã  ban  hành  Quyết  định  số  2771/QĐ-SYT  ngày  11/7/2023  về Phương án ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Y tế,trong đó đã đề ra các phương án đảm bảo an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin do Sở Y tế quản lý đồng thời đề ra các phương án ứng cứu , khắc phục sự cố khi sảy ra mất an toàn, an ninh mạng tại Sở Y tế.

          Khi có văn bản khuyến cáo, thông báo lỗ hổng bảo mật của Cục An toàn thông tin- Bộ Thông tin và Truyền thông và của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế đều ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện theo các hướng dẫn khắc phục sự cố, lỗ hổng bảo mật theo các khuyến cáo.

          Mặt khác, quy  trình  đăng  tải,  chia  sẻ  thông  tin,  tài  liệu,  bài  viết  trên  trang/cổng thông tin điện tử, hệ thống điều hành của Sở Y tế được thực hiện đúng quy chế.

          Để ghi nhận việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ Sở Y tế đã gửi hồ sơ đề xuất mức độ đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống trang thông tin điện tử của  Sở về Sở Thông tin và Truyền thông để được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin.

          Thời gian tới ngành Y tế sẽ tiếp tục duy trì đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin nhằm góp phần trong công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Diệu Thúy

  • Từ khóa :