Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ngành Y tế thực hiện tốt phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng
Lượt xem: 61
Sở Y tế đã triển khai thực hiện phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo ATTT mạng năm  2023, cụ thể như sau:

Sở Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số, xây dựng một chuyên mục riêng có tên “Chuyển đổi số” trên trang thông tin điện tử của Sở nhằm đăng các bài viết tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác y tế  dự phòng và phục vụ khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh. 

          Toàn ngành Y tế có 47 công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các đơn vị trong ngành. Hầu hết có trình độ Đại học và trên  đại học. 

Hàng năm, Sở Y tế đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về đảm bảo an  toàn, an ninh thông tin do Bộ Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. 

Hệ thống máy chủ, hệ thống mạng LAN tại các đơn vị trong ngành đều được  trang bị các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin như Firewall, phần mềm  diệt vi rút có bản quyền… 

100% các đơn vị trực thuộc đã được triển khai hệ thống phần mềm Quản lý  văn bản iOfice và thực hiện ký số khi gửi văn bản điện tử giữa các đơn vị. 

Toàn bộ các bệnh viện và các cơ sở y tế đã triển khai phương thức thanh  toán không dùng tiền mặt bằng phương thức mã QR code hoặc phương thức  Mobile money và thẻ POS liên kết với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế đã cung cấp được 23 TTHC mức độ 3, 112 TTHC mức độ 4; đã thực  hiện việc nhận và gửi kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Ngoài ra, trên trang Thông tin của Sở Y tế đã xây dựng chuyên mục riêng cung cấp  các thông tin về đấu thầu, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, dược phẩm và đầu tư  xây dựng. 

Đặc biệt ngành đã ban hành Kế hoạch về Nâng cao  chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở Y tế năm 2022, trong đó nêu rõ mục  tiêu, kế hoạch hoàn thành các chỉ số và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chức  năng và các đơn vị trực thuộc. 

Diệu Thúy

  • Từ khóa :
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !