Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh 27/12
Lượt xem: 1596
Quán triệt quan điểm phòng bệnh từ sớm, từ xa, để hạn chế dịch bệnh bùng phát và chủ động, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai và thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 theo quyết định số 1331/QĐ-BYT ngày 10/3/2023, Bộ Y tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh 27/12 nhằm nâng cao ý thức của người dân và tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh và phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch bệnh năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

           Tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh năm 2023 và phát động: “ Phong trào toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe ”. Với chủ đề: “ Toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh ” với mục tiêu: Hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh và phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch bệnh năm 2024. Thời gian, địa điểm: 01 ngày, trong tuần từ 11-15/12/2023 tại Hà Nội.

          Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh. Với mục tiêu: Nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân, cộng đồng; chủ động tham gia phong, chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe. Thời gian thực hiện: 01/12 - 31/12/2023, tập trung vào tuần trước, trong và sau Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh 27/12/2023.

          Các hoạt động thực hiện tại Trung ương: Cung cấp thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh 27/12 năm 2023. Xây dựng bộ tài liệu truyền thông, video clip truyền thông hưởng ứng Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh, đăng tải trên các kênh truyền thông của Bộ Y tế và phổ biến đến các đơn vị, địa phương sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Phổ biến các thông điệp, tài liệu truyền thông trong Lễ Mít tinh hưởng ứng và các hoạt động  phòng, chống dịch bệnh của Trung ương và địa phương. Xây dựng tuyến tin, bài, ảnh, phóng sự, tọa đàm, giao lưu trực tuyến đăng tải trên các kênh truyền thông báo đài để cung cấp thông tin về Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12) và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Treo pano, khẩu hiệu về phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị y tế và các địa điểm công cộng. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh.

          Các hoạt động tại địa phương: Cung cấp thông tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống dịch bệnh năm 2023 tại địa phương. Tăng cường tuyên truyền các thông điệp, tài liệu truyền thông phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trên mạng xã hội và các kênh truyền thông do ngành y tế quản lý. Treo pano, khẩu hiệu về phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế và các địa điểm công cộng. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế tại địa phương tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông phù hợp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

          Tổ chức hội thảo chuyên đề giám sát trọng điểm lồng ghép hội chứng cúm và Covid-19 thực hiện quản lý bền vững Covid-19 tại Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng hướng dẫn giám sát trọng điểm lồng ghép hội chứng cúm và Covid-19 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2024-2025. Tổ chức vào 01 ngày, trong tuần từ 11-15/12/2023 tại Hà Nội.

         Bên cạnh đó là  tổ chức đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương, dự kiến từ: 01/11 - 15/12/2023. Lồng ghép nội dung, chủ đề, thông điệp hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh năm 2023 trong kế hoạch hoạt động của đơn vị.

Diệu Thúy

  • Từ khóa :