Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
Lượt xem: 1856
hẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024):

          1. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -  7/5/2024)! 

          2. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu!

          3. Chín năm làm một Điện Biên - Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!

          4. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam!

          5. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh! 

          6. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Một kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh!

           7. Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam! 

        8. Phát huy mạnh mẽ tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa.

          9. Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh trí tuệ và lòng dân Việt Nam!

         10. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Là chiến thắng của tình đoàn kết quốc tế.        

         11. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!   

         12. Tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ muôn năm! 

         13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

         14. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

         15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Diệu Thúy (Tổng hợp)

  • Từ khóa :