Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
155/208/NĐ-CP 12/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Lượt xem: 550
154/2018/NĐ-CP 09/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
Lượt xem: 454
143/2018/NĐ-CP 15/10/2018 Quy định chi tiết luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Lượt xem: 519
89/2018/NĐ-CP 25/06/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và kiểm dịch y tế biên giới
Lượt xem: 493
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lượt xem: 533
27/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng
Lượt xem: 496
25/2018/NĐ-CP 28/02/2018 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Lượt xem: 463
02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Lượt xem: 446
65/2017/NĐ-CP 19/05/2017 NĐ 65 Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
Lượt xem: 492
66/2017/NĐ-CP 19/05/2017 Nghị định 66/2017 Quy định về kinh doanh thiết bị phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình
Lượt xem: 499
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH