Nghị định quy định về tinh giảm biên chế
Số ký hiệu văn bản 29/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/04/2024
Ngày hiệu lực 03/04/2024
Trích yếu nội dung Nghị định quy định về tinh giảm biên chế
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 29_2023_ND-CP_03062023-signed_DB7C0A435E9CB23C88592A2507BC44BA_sdk2__H42.pdf
Đăng nhập