Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2019/TT-BKHĐT 22/01/2019 Thông tư quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
Lượt xem: 544
22/2018/TT-BGTVT 02/05/2018 Thông tư Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia
Lượt xem: 574
21/2018/TT-BGTVT 27/04/2018 Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt
Lượt xem: 529
20/2018/TT-BGTVT 26/04/2018 Thông tư quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt
Lượt xem: 513
26/2018/TT-BTC 21/03/2018 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 489
22-CTr/TU 26/02/2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới
Lượt xem: 450
04/QĐ-MT 12/02/2018 Hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại cơ sở lao động
Lượt xem: 1008
21-CTr/TU 06/02/2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân trong tình hình mới
Lượt xem: 514
41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Lượt xem: 506
4651/BHXH-CNTT 18/10/2017 Kiểm thử cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT theo QĐ 4210/QĐ-BYT
Lượt xem: 609
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !