Quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 6110/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2022
Ngày hiệu lực 20/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm quyet_dinh_phe_duyet_nhiem_vu_2022_202209200323555050_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20220920040850_000.00.24.h42.pdf
Đăng nhập