Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Y tế huyện Yên Mô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 5478/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2022
Ngày hiệu lực 18/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Y tế huyện Yên Mô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd_phe_duyet_nhiem_vu_quy_hoach_tong_mat_bang_trung_tam_y_te_huyen_20221117040001897890_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20221118022048_000.00.25.h42.pdf
Đăng nhập