Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 389
  • Trong tuần: 31 714
  • Tất cả: 12611805
Thông tin Trung tâm y tế huyện Kim Sơn
Thông tin Trung tâm y tế huyện Kim Sơn

1.     Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn

2.     Địa chỉ:

Phố Phú Vinh – Thị Trấn Phát Diệm - Kim Sơn – Ninh Bình

3.     Liên hệ:

-         Số điện thoại: 02293.725.369

-         Số fax: 02293.725.369

-         Số đường dây nóng của đơn vị: 0961.745.788

-         Email: ttyt.kimson@gmail.com

4.     Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị:

 Đ/c Ngô Văn Quốc - Giám đốc TTYT, SĐT: 0915.839.805

- Phó phòng hành chính tổng hợp:

 Đ/c Bùi Thị Thêm, sđt: 01253.386.886

- Phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ và TTGDSK:

Đ/c Trần Thị Điểm, sđt: 0914.215.344

- Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản:

Đ/c Hà Thị Xuân, sđt: 0912.481.443

- Phó khoa Kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS:

Đ/c Hoàng Văn Huyên, sđt: 0914.546.766

Đ/c Tạ Song Hào, sdt: 0912.237.477

- Phó khoa Y tế công cộng:

Đ/c Mai Thị Thủy, sđt: 0915.553.768

- Phó khoa An toàn thực phẩm

Đ/c Mai Thị Hạnh, sđt: 0948.949.346

- Phụ trách khoa Xét nghiệm:

Đ/c Nguyễn Thị Hiên, sđt: 0919.741.745

- Bác sỹ điều trị khoa Methadone:

 BS. Vũ Văn Đài, sđt: 0943.677.662.

5.     Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

* Chức năng:

- TTYT huyện Kim Sơn có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về YTDP; phòng chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện.

- Quản lý TYT xã, thị trấn trong toàn huyện thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bênh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

2. Hướng dẫn và giám sát chuyên môn kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn;

3. Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế ấp và các cán bộ khác;

4. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa hoc, ứng dụng các tiến bộ khoa học, ký thuật về lĩnh vực liên quan;

5. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;

6. Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ  chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện giao.

6.     Những thành tích nổi bật trong 5 năm trở lại đây:

- Năm 2012: 3 tập thể , 13 cá nhân được Sở Y tế tặng giấy khen.

- Năm 2013: TTYT Kim Sơn được Bộ Y tế tặng bằng khen.

- Năm 2014: UBND tỉnh tặng cờ thi đua, 2 Trưởng trạm Y tế được Bộ Y tế tặng bằng khen.

- Năm 2015: 1 tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc, 05 tập thể và 16 cá  nhân được Sở Y tế tặng giấy khen.

- Năm 2016: 1 tập thể và 1 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 8 tập thể và 16 cá nhân được Sở Y tế tặng giấy khen

7. Một số hình ảnh về đơn vị:


  • Từ khóa :