Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 3693
  • Trong tuần: 32 200
  • Tất cả: 12591572
Thông tin Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm
Thông tin Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm

1. Tên đơn vị:

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM NINH BÌNH

2. Địa chỉ: Số 11, đường Tràng An, phố 10, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh NinhBình

3. Liên hệ

- Số điện thoại: 02293 873083                    

- Số fax: 0303 882318

- Số đường dây nóng của đơn vị:

- Email: trungtamknnb@gmail.com

- Địa chỉ website (nếu có):

4. Cơ cấu, tổ chức

4.1. Lãnh đạo đơn vị

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ông Đinh Đức Thiệp

Giám đốc

0944 932043

2

Ông Đỗ Minh Mạnh

Phó Giám đốc

0916 868227

 

 

 

4.2. Các khoa/phòng chuyên môn

 

Stt

Khoa/phòng

Chức vụ

Điện thoại

I

Phòng Kế hoạch Tài chính - Tổ chức Hành chính

1

Bà Nguyễn Thị Liễu

Trưởng phòng

0916 623637

2

Bà Đoàn Thị Cẩm Huệ

Phó trưởng phòng

0916 141470

II

Khoa Kiểm nghiệm Thuốc

1

Bà Nguyễn Thị Hiền

Phó trưởng khoa

0167 4706725

III

Khoa Kiểm nghiệm Đông dược - Dược liệu

1

Bà Đinh Thị Phương Hạnh

Phó trưởng khoa

0868 588179

IV

Khoa Kiểm nghiệm Dược lý - Vi sinh - Thực phẩm chức năng

1

Bà Lê Thị Lệ Hà

Phó trưởng khoa

0123 4707477

5. Chức năng, nhiệm vụ

5.1. Chức năng.

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng được sản xuất, tồn trữ, lưu hành tại địa phương.

5.2. Nhiệm vụ.

Nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm là kiểm tra, giám sát chất lượng và kiểm nghiệm các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng kể cả nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng qua các khâu thu mua, sản xuất, pha chế, bảo quản, lưu thông, sử dụng do cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng gửi tới hoặc lấy mẫu trên địa bàn tỉnh để kiểm tra chất lượng.

 Ngoài ra Trung tâm còn có nhiệm vụ tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành kiểm nghiệm; nghiên cứu khoa học, tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học về kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

6. Những thành tích nổi bật của đơn vị trong 5 năm trở lại đây (từ năm 2012 - 2016)

6.1. Danh hiệu thi đua.

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định;

cơ quan ban hành

2012

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 142/QĐ-UBNB ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình

2014

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình

2015

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình

2015

Cờ thi đua xuất sắc

của Bộ Y tế

Quyết định số 478/QĐ-BYT ngày 17/02/2016 của Bộ Y tế

 

6.2. Các hình thức khen thưởng.

 

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định;

cơ quan ban hành

2012

Bằng khen

Bộ Y tế

Quyết định số 895/QĐ-BYT ngày 21/3/2013 của Bộ Y tế

2013

Bằng khen

UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình

Bằng khen

Bộ Y tế

Quyết định số 887/QĐ-BYT ngày 13/3/2014 của Bộ Y tế

Huân chương lao động hạng ba

Quyết định số 1315/QĐ-CTN ngày 13/6/2014 của Bộ Y tế

2015

Bằng khen UBND tỉnh trong phong trào thi đua của tỉnh 5 năm (2010-2015)

Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình

Bằng khen

Bộ Y tế

Quyết định số 1225/QĐ-BYT ngày 05/4/2016 của Bộ Y tế

2016

Bằng khen

UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình

6.3. Đề tài nghiên cứu khoa học

Năm

Đề tài

Sáng kiến

Tổng

Cấp cơ sở

Cấp ngành

Cấp cơ sở

Cấp tỉnh

2012

02

01

0

0

03

2013

02

02

0

0

04

2014

01

01

0

0

02

2015

02

01

0

0

03

2016

02

02

0

0

04

   MỘT SỐ HÌNH ẢNH

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM NINH BÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Từ khóa :