Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 3715
  • Trong tuần: 32 222
  • Tất cả: 12591594
Một số thông tin về TT giám định y khoa

1.Tên đơn vị: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Ninh Bình

2. Địa chỉ: 2B,  đường Lý Tự Trọng, phố Phúc Ninh, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

3. Liên hệ:

- Số điện thoại: 02293873344

- Số fax:

- Số đường dây nóng của đơn vị:

- Email: giamdinhykhoanb@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị:

 Giám đốc:  Nguyễn Quang Cảnh; SĐT: 0169. 216. 9979

- Lãnh đạo phòng:

1. Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán

- Phó Trưởng Phòng: Trần Thị Dịu; SĐT: 0963. 664. 123

2. Phòng Khám Giám định

- Phó Trưởng phòng: Ngô Thị Ngọc Lan; SĐT 0977. 005. 451

- Phó Trưởng phòng: Tạ Quang Hưng; SĐT 0975. 726. 364

5. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

 5.1.  Chức năng:

Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh là cơ quan thường trực về giám định y khoa của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác giám định y khoa của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa trên địa bàn tỉnh.

5.2.  Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa của tỉnh trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

- Thực hiện các hoạt động sau:

Tổ chức khám giám định sức khoẻ, khám giám định thương tật, khám giám định tai nạn lao động, khám giám định bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

Khám phúc quyết khi có khiếu nại hoặc yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, người lao động theo phân cấp;

Khám tuyển, khám sức khoẻ định kỳ và hướng dẫn người lao động chọn ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của các đối tượng (nếu có đủ điều kiện theo quy định);

Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực giám định y khoa;

Tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định y khoa;

Thực hiện công tác quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

6. Những thành tích nổi bật của đơn vị trong 5 năm trở lại đây:

- 1 bằng khen của Bộ Y tế

- 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

- 1 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

  • Từ khóa :