Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Số 845/QĐ-SYT về việc cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/sitefolders/soyte-ninhbinh/18.3.2022/qd_kem_danh_sach_cap_gcn_gpp_22.3.2022.pdf
  • Từ khóa :