THƯ MỜI Tham gia gói thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và gói thầu tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT của các Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng TTYT huyện Gia Viễn (giai đoạn III); Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng TTYT TP Tam Điệp; Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng BVĐK huyện Nho Quan (giai đoạn III) và Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 02/TM-SYT/XD
Ngày ban hành 14/01/2022
Ngày hiệu lực 14/01/2022
Trích yếu nội dung THƯ MỜI Tham gia gói thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và gói thầu tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT của các Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng TTYT huyện Gia Viễn (giai đoạn III); Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng TTYT TP Tam Điệp; Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng BVĐK huyện Nho Quan (giai đoạn III) và Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Thu moi 14.1.2022.pdf
Đăng nhập