Quyết định cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Số ký hiệu văn bản 3238/QĐ-SYT
Ngày ban hành 24/11/2021
Ngày hiệu lực 24/11/2021
Trích yếu nội dung Quyết định cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3238.2021.pdf
Đăng nhập