Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1506/KH-SYT
Ngày ban hành 28/06/2019
Ngày hiệu lực 28/06/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1506.2019.pdf
Đăng nhập