Thông tư quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược
Số ký hiệu văn bản 44/2018/TT-BYT
Ngày ban hành 28/12/2018
Ngày hiệu lực 28/12/2018
Trích yếu nội dung Thông tư quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tt44.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !