Thông tư quy định quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế
Số ký hiệu văn bản 28/2018/TT-BYT
Ngày ban hành 26/10/2018
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Trích yếu nội dung Thông tư quy định quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tt.28.2018.byt.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !