Quyết định thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
Số ký hiệu văn bản 553/QĐ-ATTP
Ngày ban hành 25/10/2019
Ngày hiệu lực 25/10/2019
Trích yếu nội dung Quyết định thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 553.2019.attp.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !