Thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe QA DAVIKID, số lô: 001, NSX: 25/08118, HSD: 24/08/21
Số ký hiệu văn bản 540/TB-ATTP
Ngày ban hành 18/10/2019
Ngày hiệu lực 18/10/2019
Trích yếu nội dung Thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe QA DAVIKID, số lô: 001, NSX: 25/08118, HSD: 24/08/21
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 540.2019.attp.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !