Thông báo tạm dưng lưu thông hàng hóa
Số ký hiệu văn bản 507/TB-ATTP
Ngày ban hành 27/09/2019
Ngày hiệu lực 27/09/2019
Trích yếu nội dung Thông báo tạm dưng lưu thông hàng hóa
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 507.2019.attp.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !