Thông báo về việc tạm dừng lưu thông hàng hóa lô sản phẩm viêm nang mềm MULTIVITAMIN-MINERAL, số lô 030818, NSX: 030819, HSD: 020821 tu ngay 19/11/2019
Số ký hiệu văn bản 596/TB-ATTP
Ngày ban hành 19/11/2019
Ngày hiệu lực 19/11/2019
Trích yếu nội dung Thông báo về việc tạm dừng lưu thông hàng hóa lô sản phẩm viêm nang mềm MULTIVITAMIN-MINERAL, số lô 030818, NSX: 030819, HSD: 020821 tu ngay 19/11/2019
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 596.2019.attp.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !