Thông báo về hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường với Lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe QA DAVIKID (số lô: 001, NSX: 25/08/18, HSD: 24/08/21)
Số ký hiệu văn bản 591/TB-ATTP
Ngày ban hành 18/11/2019
Ngày hiệu lực 18/11/2019
Trích yếu nội dung Thông báo về hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường với Lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe QA DAVIKID (số lô: 001, NSX: 25/08/18, HSD: 24/08/21)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 591.2019.attp.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !