Thông tư sửa đổi một số điều Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh
Số ký hiệu văn bản 27/2019/TT-BYT
Ngày ban hành 27/09/2019
Ngày hiệu lực 27/09/2019
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi một số điều Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tt-27-ve-giay-chung-sinh.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !