Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng với phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng Ngọc Khánh
Số ký hiệu văn bản 0
Ngày ban hành 18/11/2019
Ngày hiệu lực 18/11/2019
Trích yếu nội dung Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng với phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng Ngọc Khánh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 6405_2019.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !