Công bố danh mục thuốc, thuốc cổ truyền được gia hạn, sửa đổi thông tin giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 746/SYT-NVD
Ngày ban hành 14/03/2022
Ngày hiệu lực 14/03/2022
Trích yếu nội dung Công bố danh mục thuốc, thuốc cổ truyền được gia hạn, sửa đổi thông tin giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm dm_gia_han_sua_doi_tt_gdk_lh_20220311054723102100_signed20220314035329.pdf
Đăng nhập