THÔNG BÁO Về việc thu hồi hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Số ký hiệu văn bản 1001/TB-SYT
Ngày ban hành 06/03/2022
Ngày hiệu lực 06/03/2022
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Về việc thu hồi hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1001-khtcsigned_202203080549122020.pdf
Đăng nhập