QĐ thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Số ký hiệu văn bản 553/QĐ-SYT
Ngày ban hành 02/03/2022
Ngày hiệu lực 02/03/2022
Trích yếu nội dung QĐ thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 553_20220302045135417410.pdf
Đăng nhập