QĐ về việc cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn kinh doanh dược
Số ký hiệu văn bản 543/QĐ-SYT
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 28/02/2022
Trích yếu nội dung QĐ về việc cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn kinh doanh dược
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 543_20220301090635651650.pdf
Đăng nhập