QĐ về việc cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
Số ký hiệu văn bản 526/QĐ-SYT
Ngày ban hành 25/02/2022
Ngày hiệu lực 25/02/2022
Trích yếu nội dung QĐ về việc cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 526_20220225041948119110.pdf
Đăng nhập