QUYẾT ĐỊNH Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
Số ký hiệu văn bản 528/QĐ-SYT
Ngày ban hành 25/02/2022
Ngày hiệu lực 25/02/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd_thu_hoi_gpp_va_dkkdd_pham_thi_thu_ha_20220224034514179170_signed20220225042330.pdf
Đăng nhập