Thông báo về việc cấp, cấp bổ sung,cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Số ký hiệu văn bản 71/NVY-SYT
Ngày ban hành 17/02/2022
Ngày hiệu lực 17/02/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc cấp, cấp bổ sung,cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 71_20220217042925625620_signed20220217043140.pdf
Đăng nhập