Thông báo về việc huỷ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Số ký hiệu văn bản 72/SYT-QLHN
Ngày ban hành 17/02/2022
Ngày hiệu lực 17/02/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc huỷ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 72_20220217043619157150_signed20220217043851.pdf
Đăng nhập