Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3526/KH-SYT
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày hiệu lực 15/12/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3526.2021.rar
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !