Kế hoạch Đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc năm 2022
Số ký hiệu văn bản 143/KH-SYT
Ngày ban hành 30/11/2021
Ngày hiệu lực 30/11/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 143.2021.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !