Kế hoạch kiểm tra hành nghề Y tư nhân
Số ký hiệu văn bản 2707/SYT-QLHN
Ngày ban hành 28/07/2020
Ngày hiệu lực 28/07/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra hành nghề Y tư nhân
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2707.2020.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !