Kế hoạch tập huấn phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử trong ngành y tế Ninh Bình năm 2020
Số ký hiệu văn bản 2868/KH-SYT
Ngày ban hành 10/08/2020
Ngày hiệu lực 10/08/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch tập huấn phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử trong ngành y tế Ninh Bình năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2868.2020.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !