Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Số ký hiệu văn bản 03/2020/TT-BYT
Ngày ban hành 22/01/2020
Ngày hiệu lực 22/01/2020
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 03.2020.tt.byt.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !