Thông tư sửa đổi bổ sung khoản 4 điều 4 phụ lục số 01-MP Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm
Số ký hiệu văn bản 32/2019/TT-BYT
Ngày ban hành 16/12/2019
Ngày hiệu lực 16/12/2019
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi bổ sung khoản 4 điều 4 phụ lục số 01-MP Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 32.2019.tt.byt.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !