Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Ninh Bình năm 2020
Số ký hiệu văn bản 17/KH-BCĐ
Ngày ban hành 22/01/2020
Ngày hiệu lực 22/01/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Ninh Bình năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 17.2020.ubnd.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !