Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại các cơ sở Y tế
Số ký hiệu văn bản 1159/KH-SYT
Ngày ban hành 10/04/2020
Ngày hiệu lực 10/04/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại các cơ sở Y tế
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1159.2020.pdf
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !