Tại lớp tập huấn đồng chí Nguyễn Huy Hoàng- Phó Hiệu trưởng Trường cán bộ thanh tra - Thanh tra Chính phủ trao đổi với lớp tập huấn về Luật phòng, chống tham nhũng.; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh và Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chế độ thông tin, báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Y tế nắm chắc quy trình, quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, từng bước nâng cao hiệu quả công tác trong lĩnh vực y tế, nhằm  đáp ứng ngày một tốt hơn nhiệm vụ  bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đồng thời, hạn chế tình trạng đơn thư, khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

 

Lê Lành