Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Công đoàn ngành Y tế tổ chức kiểm tra hoạt động công đoàn năm 2022
Lượt xem: 489
   Nhằm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tỉnh hình mới. Công đoàn Ngành Y tế Ninh Bình đã tổ chức kiểm tra hoạt động công đoàn cuối năm 2022 tại các công đoàn cơ sở trực thuộc.

      Nội dung kiểm tra gồm: Việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng chương trình, kế hoạch của ban chấp hành Công đoàn cơ sở; Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nguyên tắc tâp trung, dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động của công đoàn; Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ công đoàn; Thực hiện hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

      Trước đó, các Công đoàn cơ sở sẽ tự kiểm tra chấm điểm theo bảng điểm quy định, Công đoàn Ngành sẽ phúc tra trên cơ sở đã có kết quả tự kiểm tra và đánh giá của từng đơn vị. Qua đó, sẽ lựa chọn những đơn vị đủ điều kiện và đạt tiêu chẩn để xét thi đua khen thưởng năm 2022./.

Thu Trang

  • Từ khóa :
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !